IP-SANAKIRJA

Alla yleisesti käytettyjä sanoja, lyhenteitä ja termejä jotka esiintyvät aineettoman pääoman ympäristöissä.

IC, Intellectual Capital:

Muodostuu osista Human Capital (henkinen pääoma), Structural Capital (rakenteellinen pääoma) ja Relational Capital (suhdepääoma)

IP, Intellectual Property:

Taiteelliset tuotokset, keksinnöt ja liikesalaisuudet, jotka syntyvät IC:tä hyödyntämällä

Human Capital (HC), Henkinen pääoma:

Ihmisten osaaminen, motiivit, ideat, tietotaito