Hankkeet

INTELLISYS on aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen innovaatiojärjestelmän toimintaa myös erilaisten hankkeiden kautta. Tarjoamme hankkeisiin syvällisen ymmärryksen ja osaamisen luovan, aineettoman pääoman (intellectual property, IP) sekä IPR-suojausten strategisesta johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Olemme käytettävissä yliopistojen, korkeakolulujen ja oppilaitosten kehittämishankkeissa osatoteuttajina, liitännäiskumppaneina tai ostopalveluiden tuottajana.

INTELLISYS on valmis myös osallistumaan Horizon Europe ja muihin EU puiteohjelmahankkeisiin. Yrityksen PIC numero on 894023781 ja Juhani Talvelalla on kattava kokemus LEAR-roolissa toimimisesta mm. yhdessä Suomen EDIH-hankkeessa.