IP-TOTEUTUS

Suunnitelmien toteutus on vaativa työ. INTELLISYS kulkee kuitenkin matkassa mukana ja tekee oman osansa strategian jalkauttamisessa ja tehtävien toimeenpanossa. Tämä tarkoittaa mm. seuraavaa:

  • Innovaatiopäällikkö ostopalveluna
  • Keksintöilmoitusten kerääminen ja työstäminen
  • IPR-kummitoiminta