IP-SUUNNITTELU​

Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen on aika suunnitella konkreettiset toimenpiteet aineettoman pääoman tehokkaaseen hyödyntämiseen. INTELLISYS IP-suunnittelu tuottaa mm:

  • Yrityksen aineettoman pääoman strategian laatiminen ja integrointi liiketoimintasuunnitelmaan ja muihin strategioihin
  • Työsuhdekeksintöprosessin suunnittelu ja määrittäminen
  • Toimintasuunnitelma IP-osaamisen kehittämiseksi
  • Prosessi ideoiden, havaintojen ja ehdotusten keräämiseen ja työstämiseen
  • Henkisen pääoman kehittämisen toimenpiteet