Intellisys yrityksenä

INTELLISYS on luovan, aineettoman pääoman ja henkisen omaisuuden asiantuntijayritys. Sen osaaminen perustuu yrittäjä-toimitusjohtaja tekn.lis. Juhani Talvelan laajaan kokemukseen yritystoiminnasta, teknologian tutkimuksesta ja kehittämistyöstä, sekä hänen tieteelliseen tutkimustyöhönsä pk-yritysten aineettomien oikeuksien johtamisesta.

Juhani Talvela on vakituinen luennoitsija mm. Aalto-yliopistossa ja toimii myös LUT-yliopistossa. Talvela on toiminut Keksintösäätiön puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen ja kehittänyt säätiön keksijäasiakkaille suunnatun Ideajalostamo-palvelun. Juhani Talvela on avustanut lukuisia pk-yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä innovaattoreita luovan, aineettoman pääoman (intellectual property, IP) ja IPR-suojausten tiedostamisessa ja johtamisessa.

Missiomme

INTELLISYS auttaa ja ohjaa yritystäsi henkisen omaisuuden ja aineettoman pääoman tunnistamisessa, kartuttamisessa, johtamisessa ja hyödyntämisessä

Visiomme

Henkisen ja aineettoman omaisuuden tunnistamisen ja hyödyntämisen helpottaminen organisaatioissa

Arvomme

Kuunteleminen - meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Käytämme niitä samassa suhteessa.
Avarakatseisuus - emme jumiudu toimialan tai vakiintuneen käytännön vangiksi, vaan havaitsemme myös vaikeasti nähtävissä olevia mahdollisuuksia
Rationaallisuus - tuotamme toteutettavissa olevia tuloksia jotka ovat kuhunkin tilanteeseen optimaalisia
Sitoutuneisuus - mukana matkassa myös käytännön tekemisessä.