mika-palvelu-sinulle

INTELLISYS-PALVELUT on suunniteltu täyttämään aineettomaan pääomaan liittyvät tarpeet eri tilanteessa oleville yhtiöille ja yhteisöille. Alla oleva matriisi kuvaa eri intellisys-palvelujen soveltuvuutta erilaisille kohderyhmille.

INTELLISYS-palvelu / KOHDERYHMÄ PK-YRITYKSET START-UP-yhteisöt TUTKIMUS ja KOULUTUS SUURET YRITYKSET JULKINEN SEKTORI KANSAINVÄLISET
IP-KARTOITUS IP SCAN, DUE DILLIGENCE, KILPAILIJA-ANALYYSI, FREEDOM- TO-OPERATE FTO
IP-SUUNNITELMA IP POLICY JA IP STRATEGIAN TEKEMINEN, IP TOIMINTAOHJEET JA SOP PROSESSIT
IP-TOTEUTUS, KEHITTÄMISTIIMIN KANSSA TYÖSKENTELY, IP-PROSESSIEN TOTEUTTAMINEN, JOHTORYHMÄN KANSSA TYÖSKENTELY, BUDJETOINTI JA RAPORTOINTI
INNOVAATIOKILPAILUT "AVAIMET KÄTEEN" TOTEUTETTAVAT IDEOIDEN JA RATKAISUJEN KERUU, HAASTEKILPAILUT, MYÖS ORGANISAATION SISÄINEN IDEOIDEN KERUU
IP KOULUTUS IP KURSSIT, TIETOISKUT, PERSONAL TRAINING, TEAM KOULUTUKSET