IP ja IPR - mistä on kysymys?

Mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan aineettomasta omaisuudesta, IP:stä ja IPR;stä?

Kolme haastetta!

1. terminologinen hässäkkä
2. ei oivalleta että aineeton pääoma on keskeinen tuotannontekijä
3. IC, IP ja IPR ovat nykyisin aivan keskeisiä yrityksen arvon perustana.

Yrityksen arvo muodostuu suurimmalta osalta sen aineettomasta omaisuudesta (englanniksi Intangible Assets tai Intellectual Capital, IC). Sen kolme elementtiä ovat:

  1. Henkinen pääoma (Human Capital)
  2. Rakenteellinen pääoma (Structural Capital)
  3. Suhdepääoma (Relational Capital)

Kun yritys käyttää näitä aineettomia tuotannontekijöitään, syntyy tuloksena luovaa, aineetonta pääomaa (Intellectual Property, IP). Näitä ovat keksinnöt, taiteelliset tuotokset, luovat toteutukset, dokumentit, yrityskulttuuri, johtamiskäytännöt ja yrityksen prosessit, jne.

Yrityksen kehittämä IP on arvokasta ja sen suojaamista kannattaa harkita. Muodolliset IP registration suojaukset, kuten patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja ovat yleisiä yrityksen IPR-oikeuksia. Niin ikään toiminimi ja verkkotunnukset ovat osa toimivan yrityksen IPR portfoliota. Tärkein ei-rekisteröitävä IPR-oikeus on tekijänoikeus ja sen läheisoikeudet.

IP:n suojaamista voidaan toteuttaa myös ilman kalliita ja vaativia prosesseja vaihtoehtoisilla suojaustavoilla. Speed-to-market, complexity ja bundling ovat yleisiä menetelmiä muodollisen suojaamisen sijaan.

Yrityksen aineetonta omaisuutta (IC), luovaa, aineetonta pääomaa (IP) sekä IPR-suojauksia tulee kyetä johtamaan tehokkaasti. Siihen tarvitaan ymmärrystä ja osaamista, sekä hyviä työkaluja ja menetelmiä. Johtamisen työkaluna IP-strategia (tai IP-toimintasuunnitelma) kytkeytyy yrityksen strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan tukien niiden toteuttamista. IP-strategia määrittää mitä ja miten yritys toimii aineettoman pääoman ja IP:n kehittämisessä, tunnistamisessa, suojauksessa ja hyödyntämisessä.